فراموشی

فراموشی

چاپ دوم مجموعه داستان «فراموشی» نوشته ی نجمه موسوی (پیمبری) توسط انتشارات مجله ی آرش منتشر شد

آثار منتشر شده:

* مجموعه شعر «وهم های شبانه»- چاپ اول در سال 2000، چاپ دوم سال 2007

* مجموعه شعر « آوار باورها» ناشر مجله آرش- پاریس سال 2009

* مجموعه داستان «فراموشی» چاپ اول ناشر مجله  آرش – پاریس سال 2010، چاپ دوم 2013

ترجمه‌های منتشر شده‌:

1) فرزند پوشالی، طاهر بن جلون، ناشر: باران- سوئد، 1996

2) ماسه و کف، مجموعه شعر، جبران خلیل جبران، ناشر: جامی – تهران، 1997

3) شب قدر ( برنده ی جایزه ی گنکور سال 1987)، طاهر بن جلون، ناشر: باران- سوئد، 1999

4) اعترافات یک پرچم دار شکست خورده، آندره مکین، ناشر: فرهنگ کاوش- تهران،  1999

nancy

6) اتاقی از آنِ خود، ویرجینیا وولف، ناشر: مجله آرش- پاریس، 2004

7) سازهای ظلمانی، نانسی هوستون، ناشر:  انتشارات مجله آرش- پاریس،  2007

8) چهار داستان کوتاه (ج. ام . ژ. لو کلِزیو، مارک لِوی، دیدیه وان کوئلرت و آنا گاوالدا)، ناشر: شرکت کتاب- کالیفرنیا 2007

برای تهیه این کتاب ها، می توانید با آدرس مجله آرش تماس بگیرید

2 AV Du GAL de Gaulle
95360  Montmagny   FRANCE

arashmag@yahoo.fr