کلاغ و گل سرخ

چهارمین چاپ خاطرات زندان مهدی اصلانی به نام «کلاغ و گل سرخ» توسط انتشارات مجله ی آرش منتشر شده است

برای تهیه این کتاب با مجله ی آرش تماس بگیرید

آرش
Latest posts by آرش (see all)